Vēdiskā tradīcija paredz, ka sieviete, kas dzīvo ģimenē, nestrādā. “Nestrādāt” nenozīmē, ka viņa neko nedara ārpus mājas darbiem. Sieviete drīkst nodarboties ar saviem hobijiem, ar to, kas viņai sagādā baudu, un arī saņemt par to atalgojumu. Tādā veidā viņa var atpūsties no ģimenes dzīves, kur viņai ir jāatstrādā smagā karma, lai varētu vēl labāk pildīt savus pienākumus tajā.

Cik daudz sievietes sarūgtinājuma vīrietis var uzņemt?

Kāpēc tā? Kad sieviete ierodas šajā pasaulē, viņa ir perfekta. Taču laika gaitā viņa “piesārņojas”, apaug ar stresiem, kompleksiem, stereotipiem utt. Garīgais ceļš sievietei iet caur attīrīšanos. Savukārt, lai attīrītos, viņai blakus ir vajadzīgs īsts vīrietis. Un īsts vīrietis nav tas, kuram ir atbilstošs izglītības vai materiālais līmenis, – īsts vīrietis spēj palīdzēt sievietei tikt galā ar viņas emocijām.

Kad vīrietis uzņemas par sievieti atbildību, apprec to, attīrīšanās palēnām var sākties. Sieva atver vīram savu sirdi un laika gaitā iet arvien dziļāk. Katrai sievietei šis apjoms, kas “jāiztīra”, ir atšķirīgs, atkarībā no karmas, dzīves pieredzes. Slikta karma sievietēm nāk no iekšienes – pēkšņi ne no kā viņa var kļūt bēdīga, viņai var sabojāties garastāvoklis, un tur neko nevar padarīt. Vīra pienākums ir sievu uzklausīt, samīļot. Vēl sievu var sarūgtināt radi, draugi, kaimiņi, nejauši satiktie cilvēki – variantu ir patiešām daudz. Un šis ir apjoms, ko vieds un līdzsvarots vīrietis var paņemt uz sevi. Saprotiet, lai palīdzētu sievai tikt galā vēl ar emocijām, ko rada klienti, kolēģi, priekšnieks, nepietiek ar īstu vīrieti, tur jau vajag svēto!

Ģimenei ir kopīga naudas karma

Vēdiskajā filozofijā tiek uzskatīts, ka sieva, kura uzvedās pareizi, var izmainīt pat vissliktāko vīra naudas karmu, un gluži tāpat – ar savu nepareizo uzvedību – potenciālo miljonāru pataisīt par nabagu.

Mūsdienās vairums cilvēku uzskata, ka nauda ir cilvēka darba un pūliņu rezultāts, taču ne visi cilvēki, kas smagi un pat gudri strādā, tiek pie lielas naudas. Acīmredzami pat ir tas, kas ne visa nauda, ar kuru cilvēks dzīves laikā saskaras, ir “viņa” nauda. No vēdiskās astroloģijas viedokļa, konkrētam cilvēkam paredzētā nauda ir tā viņa naudas daļa, kas ir pieejama un kuru viņš var iztērēt uz sevi.

Dzīvē cilvēks var būt arī starpnieks, kas operē ar viņam nepiederošo naudu – kā, piemēram, bankas darbinieks. Bieži tā ir loma, ko pilda vīrs un nepilngadīgo bērnu tētis. Viņš iet uz darbu un atnes mājās visai ģimenei paredzēto naudu. Tas dod viņam iespēju gan realizēt sevi sociumā, gan būt autoritātei savā ģimenē, un tādējādi dara viņu laimīgu.

Sievietes un vīrieša pienākumus, un līdz ar to – arī pareizo uzvedību – nosaka viņu psihofiziskā daba. Lielas informācijas plūsmas un intensīva progresa rezultātā kaut kādā mērā esam zaudējuši visās tautās esošās senās zināšanas par to, kāda ir harmoniska ģimenes dzīve. Tiek uzskatīts, ka sieviete, kas rīkojas saskaņā ar savu dabu, ir spējīga sniegt vīram ne vien laimi ģimenes dzīvē, bet arī veiksmi un panākumus darbā un sabiedrībā. Bet tas ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja viņai ir psihiskais spēks, kas, savukārt, rodas tieši no tā, ka sieviete attīsta sevī sievišķās īpašības un atsakās no mūsdienās izreklamētās vīrišķo īpašību kultivēšanas sevī.

Vīrieša attieksme pret sevi ciešā veidā ir saistīta ar to, kā pret viņu attiecas viņa sieva.

  • Ja sieva ciena savu vīru, tad viņš kļūst par cienījamu cilvēku – visi apkārtējie sāk viņu cienīt.
  • Ja sieva pārvalda runas mākslu, prot ar viņu visu sarunāt, tad viņa nodod šo spēju arī savam vīram, viņam kļūst vieglāk atrast kopīgu valodu un vienoties ar apkārtējiem cilvēkiem.
  • Ja sieva ir mierīga, ģimenē ir miers, tad vīram no tā veidojas laba atmiņa. Ja sieva iedvesmo vīru darbībai, viņš kļūst mērķtiecīgs.

Sieva var dot vīram pacietību, ja pati attīsta sevī to, paciešot vīra trūkumus, nepievēršot tiem lielu uzmanību.

Saprātīgums vīrietim arī nāk no sievas. Par galveno sievas saprātīguma pazīmi tiek uzskatīta paklausība. Tāpat, lai vīrs būtu saprātīgs, sievai ir jābūt uzticīgai – pilnībā jāatsakās no jebkāda flirta ar pretējo dzimumu, nekādā gadījumā nedrīkst atvērt sirdi citam vīrietim.

Ja sievai pietiek psihiskās enerģijas ticēt, ka viss būs labi, tas dod vīram veiksmi visos iesākumos.
Jautājums paliek atklāts – vai pēc smagas darba dienas atliek spēka iekšējai dzīvei? Diemžēl konsultācijās bieži nākas dzirdēt, ka sieva izvēlas strādāt, jo netic, ka vīrs varētu apgādāt ģimeni, vai arī tādēļ, ka vīrs taču varētu aiziet vai nomirt… Šādas domas sievietei liecina par psihiskā spēka trūkumu.

Ticēt nav vīrieša dabā, bet tieši ticība ir laimīgas ģimenes pamatā. Sievietei jātic, ka ar savu vīru viņa var būt laimīga, jātic, ka viņam piemīt visas vajadzīgās īpašības, ka viņš ir patiesi labākais priekš viņas. Šī ticība veido pamatu vīrieša sasniegumiem.

Avots: http://www.delfi.lv/orakuls/biblioteka/47671807_divi-vera-nemami-iemesli-kadel-sievai-nevajadzetu-stradat