Kas ir vēdiskā astroloģija?

Kas ir vēdiskā astroloģija?

Dievs ir radījis šo pasauli un arī sistēmu, kas to pārvalda. Vēdiskā astroloģija ir objektīva un precīza zinātne par dzīvi un to, kā zvaigznes to ietekmē. Nevienai citai astroloģijai nav tāda pamata, tāda sanskritā rakstītā tekstu skaita, kuram ir tūkstoši gadu. Tā ir dzīva tradīcija, kas sakņojas pagātnē. Pēc savām iespējām, resursu apjoma, informācijas daudzuma vēdiskā astroloģija stāv krietni augstāk par citām astroloģijām. Taču pati galvenā atšķirība starp vēdisko astroloģiju un citām astroloģijām ir tā, ka vēdiskās astroloģijas centrā ir Dievs.

Vēdiskās astroloģijas tāds globālais mērķis ir tuvināt cilvēku Dievam, Dieva gribai un Dievišķai mīlestībai, kā arī palīdzēt cilvēkam risināt materiālā pasaulē radušās problēmas, nevis paredzēt nākotni, kuru zina tikai Dievs, kas palīdzētu materiālajā pasaulē esošus resursus ekspluatēt.

Vēdiskā astroloģija ir balstīta un karmas un reinkarnācijas koncepta. Savā būtībā tā sastāv no divām daļām: problēmas noteikšanas (karma) un variantiem, kā šo problēmu risināt (upaija). Upaijas paver iespējas izmainīt karmu un tas ir pats galvenais vēdiskās astroloģijas aspekts. Karmas uzlabošana – ir vēl viens vēdiskās astroloģijas mērķis, citādāk tai nav nekādas jēgas.

Bet te ir āķis. Cilvēki mēdz domāt, ka sasniegs vēlamo rezultātu un uzlabos savu dzīvi, ja veiks upaijas – valkās noteiktas krāsas drēbes vai noteiktos akmeņus, vai skaitīs mantras. Protams, kaut kādā ziņā dzīve uzlabosies no tā, bet tomēr galvenais ir apzināta garīga attīstība, nevis pieķeršanās materiālām vēlmēm. Viss, kas notiek apkārt mums, nes sevī mācību. Ar savām šī brīža darbībām mēs radam savu nākotni. Ko sēsi, to pļausi.

Diemžēl diezgan bieži cilvēki kļūst atkarīgi no astroloģijas vai astrologa. Viņi ieciklējas uz labvēlīgiem un nelabvēlīgiem periodiem, un tādējādi zaudē dabiskumu un brīvību, kā arī atbildības sajūtu par savām vēlmēm, rīcībām un darbu ar sevi.

Jā, noteiktos dzīves brīžos mūs ietekmē noteiktas planētas. Tās ietekmē mūsos esošas īpašības un tās aktivizē dzīves sfēras, ar ko tās ir saistītas. Bet, vai konkrēts periods priekš mums ir vai nav labvēlīgs, tas ir atkarīgs no mūsu pašu uztveres, jo pēc būtības jau esam atnākuši te mācīties. Mums krietni biežāk vajadzētu sevi uztvert kā skolniekus.

To, kādi periodi katra dzīvē ir gaidāmi, neapšaubāmi ir jāzina: kad tie sāksies, cik ilgi ies, kādas vibrācijas atnesīs. Tas ir jāzina, lai varētu dzīvot savu dzīvi apzināti. Lai mēs varētu labāk saprast to, ko dzīve vēlas mums pateikt, un to, priekš kam mums ir dotas šīs grūtības. Lai varam no šīm mācībām izvilkt maksimālu labumu, jo no tā ir atkarīga mūsu nākotne un pat nākamā dzīve.

Vēdiskā astroloģija tā ir zinātne par laiku un tieši tādēļ to uzskata par dievišķu – jo laiks ir Dieva griba.

Laiks ir augstākais vadošais princips šajā materiālajā pasaulē. Vēdas saka, ka visus un visu kāds pārvalda, kontrolē. Un, ja jau ir kāda vadība, tad tai vajadzētu būt arī avotam. Runa ir par Dieva principu, no kura izriet viss pārējais. Laiks ir Dievs un Dievs ir Patiesība, un tas nozīmē, ka ar laiku viss kļūst skaidrs un saprotams. Tas, kā mēs izturamies pret laiku, ir līdzvērtīgi tam, kā mēs uzturamies pret Dievu, jo Laiks ir tas, ko Dievs mums ir devis dzīvošanai.

This Post Has One Comment

  1. Tik labi pateikts! Tik precīzi ietērpts vārdos tas, ko pati nespēju noformulēt. Bet pilnībā norezonēja ar manu izjūtu/skatījumu uz to, kāda loma astroloģijai ir cilvēka dzīvē. Atslēgas vārdi ir “apzināta dzīve”.

Leave a Reply